kierownik budowy   sprawdzonykierownik budowy Pruszków, odbiór mieszkania Pruszków, przeglądy okresowe budynków Pruszków, certyfikaty energetyczne Pruszków, inspektor nadzoru Pruszkówa, oceny stanu technicznego budynk Pruszków, Granica, profesjonalny nadzóe inwestorski
.

Kierownik budowy -Powiat Pruszkowski                     

Budownictwem zajmuję się zawodowo blisko 10 lat, w ciągu których nadzorowałem prace na budowach zarówno dużych obiektów przemysłaowych, jak i mniejszych budynków wielo i jednorodzinnych.

Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
Jestem członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiadam równiez uprawnienia audytora energetycznego w budownictwie oraz ukończyłem podyplomowe studia w zakresie wyceny nieruchomośći.

Oferuję swoje usługi w charakterze kierownika budowy jak również Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pomagam również przy odbiorze mieszkań i domów od dewelopera, wykonuję certyfikaty energetyczne bydynków a także oceny stanu technicznego budynków

W swoich działaniach kieruję się przede wszystkim dobrem inwestora wspomagając się prawem budowlanym,  oraz  wiedzą techniczną nabytą przy wielu inwestycjach.

Postępowanie urzędowe przed rozpoczęciem budowy budynku:

Proces budowy można uruchomić po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę ,a dokładnie 14 dni od tego terminu gdy decyzja się uprawomocnia. Równocześnie z uprawomocnieniem sie pozwolenia na budowe można zarejestować dziennik budowy. Od tego momentu  procedura wygląda następująco:  

Siedem dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych należy złożyc w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego  następujące dokumenty:

1. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

2. Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków

Do powyższych druków należy dołączyć:
       a) kopię uprwnień budowlanych kierownik
       b) kopię zaświadczenia o przynależności do izby samorządu  zawodowego
       c) kopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę

W trakcie budowy:

1.  Zawiadomienie o zmiankie kierownik budowy.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego:

1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy
2. Oświadczenie kierownika o zakończenie budowy
  Do powyższych dokumentów należy dołączyć:
a) Oryginał dziennika budowy.
b) Protokoły badań i sprawdzeń przewodu kominowego.
c) Protokoły badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej. 
d) Protokół badań i sprawdzeń instalacji gazowej.  
e) Potwierdzenie odbioru przyłącza kanalizacyjnego.
f) Potwierdzenie odbioru przyłącza gazowego.
g) Potwierdzenie odbioru przyłącza wodociągowego. 
h) Potwierdzenie odbioru przyłącza energetycznego.
i) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
j) Kopia decyzji - pozwolenia na budowę
k) Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynkuGmina Raszyn  Gmina Michałowice  Gmina Nadarzyn  Gmina Piastów  Gmina Brwinów
     


Doświdczenie i rzetelność gwarancją sukcesu !

budowa domu jednorodzinnego

budowa

montaż domu prefabrykowanego